CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How SectoralInnovation Systems Can Be Transformed. Key Findings From the Australian Innovation Systems

D. Scott-Kemmis ; Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
: External organization, 2005.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur