CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Navigation in vehicle crash test using MEMS-based IMU

P. Björkholm ; L. Landén ; J. Stigwall ; P. Andersson ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; C. Johnsson ; S. Södermalm
IEEE PLANS, Position Location and Navigation Symposium p. 27-31. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-08-20.
CPL Pubid: 124933

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur