CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A broadband differential cascode power amplifier in 45 nm CMOS for high-speed 60 GHz system-on-chip

Morteza Abbasi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Torgil Kjellberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anton J. M. De Graauw ; Edwin Van Der Heijden ; Raf L. J. Roovers
2010 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium, RFIC 2010; Anaheim, CA; 23 May 2010 through 25 May 2010 p. 978-142446242-1. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: 45nm CMOS; 60 GHz; Cascode; Isolated P-well; Power amplifierDenna post skapades 2010-08-19. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 124912

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur