CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Macro- and microscopic properties of nonaqueous proton conducting membranes based on PAN.

D Satolli ; M.A. Navarra ; S Panero ; B Scrosati ; Denis Ostrovskii (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; Ingvar Albinsson ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för experimentell fysik)
Journal of the Electrochemical Society (0013-4651). Vol. 150 (2003), 3, p. A267-A273.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-19. Senast ändrad 2010-09-14.
CPL Pubid: 124909

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur