CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Raman study of ion solvation and association in polymer electrolytes.

L.M Torell ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; G Petersen
Polymers for advanced technologies. Vol. 4 (1993), p. 152-163.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-19.
CPL Pubid: 124908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur