CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anion-Additive Interactions Studied by Ab Initio Calculations and Raman Spectroscopy.

Johan Scheers (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; M Kalita ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; G Zukowska ; W Wieczorek ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of the the electrochemical society (0013-4651). Vol. 156 (2009), 4, p. A305-A308.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 124904

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur