CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-complexity volterra modeling of power amplifiers

Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Ali Soltani Tehrani (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Haiying Cao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
2010 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimetre-Wave Circuits, INMMiC 2010; Goteborg; 26 April 2010 through 27 April 2010 p. 136-139 . (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We propose a framework for complexity analysis of Volterra series and derivatives thereof, and formulate a constrained Volterra-based series aimed at reducing computational complexity.Denna post skapades 2010-08-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 124894

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur