CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Network Prominence and Innovation: An Empirical Analysis of Corporate-Backed Biotech Spin-Offs

Daniele Mascia ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Americo cCcchetti
Innovation: Management, Policy and Practice (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12489

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur