CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Semi-physical nonlinear model for HEMTs with simple equations

Toshiyuki Oishi ; Hiroshi Otsuka ; Koji Yamanaka ; Akira Inoue ; Yoshihito Hirano ; Iltcho Angelov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
2010 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimetre-Wave Circuits, INMMiC 2010; Goteborg; 26 April 2010 through 27 April 2010 p. 20-23. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: GaN HEMT; Microwave; Physical modeling; Power amplifiers; Simulation; Transistor modelsDenna post skapades 2010-08-19. Senast ändrad 2012-01-11.
CPL Pubid: 124886

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur