CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large signal measurements of an active balun : the single ended to differential matrix balun

Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Hans-Olof Vickes (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
2010 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimetre-Wave Circuits, INMMiC 2010; Goteborg; 26 April 2010 through 27 April 2010 p. 119-122. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-19.
CPL Pubid: 124872

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur