CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An exploration of Swedish companies' offshoring of R&D activities to China

L. Hafström ; Mats G. Magnusson ; Anna Max (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
5th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, ICMIT2010, Singapore; 2 June 2010 through 5 June 2010 p. 306-311 . (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: China; Innovation; Offshoring; R&DDenna post skapades 2010-08-19. Senast ändrad 2012-01-11.
CPL Pubid: 124862

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur