CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transforming Australian Innovation

B. Scott-Kemmis ; Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Chemistry in Australia Vol. 72 (2005), 8, p. 21-33.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur