CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamics and Functionality of the Swedish Mobile Internet Innovation System

Sven Lindmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Annika Rickne
Presented at the 16th European Regional Conference September 4-6, 2005, Porto, Portugal (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Innovation systems, mobile Internet, mobile data, SwedenDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12485

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur