CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of Variation on Perceived Quality

Karin Forslund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Product Life-Cycle Management: Geometric Variations p. 505-521. (2010)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-08-19. Senast ändrad 2015-04-29.
CPL Pubid: 124825

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur