CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental assessment of supercritical water oxidation and other sewage sludge handling options

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Margareta Lundin ; Mattias Olofsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Waste Management & Research Vol. 23 (2005), 4, p. 356-366.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 12482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur