CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slutrapport från projektet Metodik för hantering av skogsindustrins miljödata

Ann-Christin Pålsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12480