CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lithium-pyrazole-3,4,5-tricarbonitrile: Ion pairing and lithium ion affinity studies

Henrik Markusson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; S Beranger ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik) ; M Armand ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
J Phys Chem A Vol. 107 (2003), p. 10177-10183.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 124772

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur