CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mixed solvent and polymer coordination in PAN and PMMA gel polymer electrolytes studied by ab initio calculations and Raman spectroscopy

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik) ; Magnus Edvardsson (Institutionen för experimentell fysik) ; Josefina Adebahr (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Journal of Physical Chemistry B (1520-6106). Vol. 107 (2003), 46, p. 12622-12627.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 124771

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur