CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preparation of proton-conducting membranes by direct sulfonation. 1. Effect of radicals and radical decay on the sulfonation of poly(vinyl fluoride) films

M Paronen ; F Sundholm ; Denis Ostrovskii (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; G Jeschke ; E Rauhala ; P Tikkanen
Chemistry of Materials (0897-4756). Vol. 15 (2003), 23, p. 4447-4455.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2010-10-20.
CPL Pubid: 124770

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur