CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methodology for handling forest industry environmental data – Method report

Metodik för hantering av skogsindustrins miljödata - Metodrapport

Ann-Christin Pålsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]

Additional authors: Enqvist A., Karlsson G., Loviken G., Möller Å, Nilseng AB, Nilsson C., Olsson L., Svending O The report is available in both English and SwedishDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12477