CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhancement of ion dynamics in PMMA-based gels with addition of TiO2 nano-particles

Josefina Adebahr (Institutionen för experimentell fysik) ; N Byrne ; M Forsyth ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Electrochimica Acta (0013-4686). Vol. 48 (2003), 14-16, p. 2099-2103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2010-09-16.
CPL Pubid: 124768

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur