CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ab initio calculations, Raman and NMR investigation of the plastic crystal di-methyl pyrrolidinium iodide

Josefina Adebahr (Institutionen för experimentell fysik) ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; D.R. MacFarlane ; M Forsyth
Electrochimica Acta (0013-4686). Vol. 48 (2003), 14-16, p. 2283-2289.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 124765

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur