CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of a fuel cell test on the structure of irradiation grafted ion exchange membranes based on different fluoropolymers.

T Kallio ; K Jokela ; Hanna Ericson (Institutionen för experimentell fysik) ; R Serimaa ; G Sundholm ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; F Sundholm
Journal of Applied Electrochemistry (0021-891X). Vol. 33 (2003), 6, p. 505-514.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2010-10-04.
CPL Pubid: 124764

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur