CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ion transport in polymer electrolytes containing nanoparticulate TiO2: The influence of polymer morphology

Josefina Adebahr (Institutionen för experimentell fysik) ; A.S. Best ; N Byrne ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; D.R. MacFarlane ; M Forsyth
Physical Chemistry Chemical Physics (1463-9076). Vol. 5 (2003), 4, p. 720-725.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2010-09-15.
CPL Pubid: 124763

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur