CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life Cycle Assessment of the District Heat Distribution System, Part 2: Network Construction

Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 10 (2005), 6, p. 425-435.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 12476

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur