CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chain-length-dependent relaxation scenarios in an oligomeric glass-forming system: From merged to well-separated alpha and beta loss peaks

Johan Mattsson (Institutionen för experimentell fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för experimentell fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik)
Physical Review Letters (0031-9007 ). Vol. 90 (2003), 7,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2010-09-21.
CPL Pubid: 124757

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur