CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

7Li NMR measurements of polymer gel electrolytes

Josefina Adebahr (Institutionen för experimentell fysik) ; M Forsyth ; D.R. MacFarlane ; P Gavelin ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 147 (2002), 3-4, p. 303-307.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2010-09-16.
CPL Pubid: 124751

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur