CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Weak polymer-electrolyte interaction revealed by Fermi resonance perturbed Raman bands.

Denis Ostrovskii (Institutionen för teknisk fysik) ; Magnus Edvardsson (Institutionen för experimentell fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Journal of Raman Spectroscopy (0377-0486). Vol. 34 (2003), 1, p. 40-49.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2010-09-29.
CPL Pubid: 124746

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur