CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Restricted dynamics of a supercooled liquid in a polymer matrix

Christer Svanberg (Institutionen för experimentell fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för experimentell fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för experimentell fysik)
Physical Review B (0163-1829). Vol. 66 (2002), 5, p. 543041-543049.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2010-09-21.
CPL Pubid: 124741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur