CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lithium coordination and mobility in gel electrolytes based on an acrylate polymer with ethylene oxide side chains

Josefina Adebahr (Institutionen för experimentell fysik) ; M Forsyth ; D. R. MacFarlane ; P Gavelin ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik)
Journal of Materials Chemistry (0959-9428 ). Vol. 13 (2003), 4, p. 814-817.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2010-09-15.
CPL Pubid: 124740

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur