CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The endomorphism ring theorem for Galois and depth two extensions

Lars Kadison (Institutionen för matematiska vetenskaper)
JOURNAL OF ALGEBRA (0021-8693). Vol. 305 (2006), 1, p. 163-184.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: quantum groupoids, hopf algebroidsDenna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124736

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur