CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On linear transformations preserving the Polya frequency property

Petter Brändén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY (0002-9947). Vol. 358 (2006), 8, p. 3697-3716.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: nonseparable planar maps, hadamard-products, weyl groups, polynomials, permutations, sequences, setDenna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur