CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The bounded spherical functions the free two-step nilpotent Lie group

Véronique Fischer (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
JOURNAL OF LIE THEORY (0949-5932). Vol. 16 (2006), 2, p. 351-370.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur