CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An approach to quasi-Hopf algebras via Frobenius coordinates

Lars Kadison (Institutionen för matematiska vetenskaper)
JOURNAL OF ALGEBRA (0021-8693). Vol. 295 (2006), 1, p. 27-43.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: integralsDenna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124733

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur