CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear recurrences and Chebyshev polynomials

Sergey Kitaev (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Toufik Mansour
FIBONACCI QUARTERLY (0015-0517). Vol. 43 (2005), 3, p. 256-261.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124732

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur