CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simultaneous avoidance of generalized patterns

Sergey Kitaev (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Toufik Mansour
ARS COMBINATORIA (0381-7032). Vol. 75 (2005), p. 267-288.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: forbidden subsequences, permutations, treesDenna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur