CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite automata and pattern avoidance in words

Petter Brändén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Toufik Mansour
JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A (0097-3165). Vol. 110 (2005), 1, p. 127-145.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: permutationsDenna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124725

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur