CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Separable free quadratic algebras over quadratic integers

J. Browkin ; Juliusz Brzezinski (Institutionen för matematik)
JOURNAL OF NUMBER THEORY (0022-314X). Vol. 109 (2004), 2, p. 379-389.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: extensionsDenna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124723

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur