CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bilinear summation formulas from quantum algebra representations

Wolter Groenevelt (Institutionen för matematik)
RAMANUJAN JOURNAL (1382-4090). Vol. 8 (2004), 3, p. 383-416.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: orthogonal polynomials, generating-functions, lie-algebra, su(1,1), convolutions, kernelsDenna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur