CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On operators on polynomials preserving real-rootedness and the Neggers-Stanley conjecture

Petter Brändén (Institutionen för matematik)
JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS (0925-9899). Vol. 20 (2004), 2, p. 119-130.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur