CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the classical double of parabolic subalgebras

Iulia Pop (Institutionen för matematik)
Communications in Algebra (0092-7872). Vol. 32 (2004), 10, p. 3787-3796.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18. Senast ändrad 2013-04-22.
CPL Pubid: 124719

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur