CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On some class of sets with multi-sheeted envelope of holomorphy

B. Jöricke ; Nikolay Shcherbina (Institutionen för matematik)
MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT (0025-5874). Vol. 247 (2004), 4, p. 711-732.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124717

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur