CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fischer decompositions of entire functions of Hilbert-Schmidt holomorphy type

Henrik Petersson (Institutionen för matematik)
INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS (0219-0257). Vol. 7 (2004), 2, p. 233-247.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Statistik
Matematisk fysik

Chalmers infrastruktur