CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

q-Narayana numbers and the flag h-vector

Petter Brändén (Institutionen för matematik)
DISCRETE MATHEMATICS (0012-365X). Vol. 281 (2004), 1-3, p. 67-81.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: catalan path statistics, enumerative property, combinatorial, partitionsDenna post skapades 2010-08-18.
CPL Pubid: 124713

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur