CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GPS L1 Reflections from Seawater Observed with the GNSS-Based Tide Gauge

Johan Löfgren (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
IGS Workshop and Vertical Rates Symposium, 28 June - 2 July 2010, Newcastle upon Tyne, England (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2010-08-17. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 124683

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Oceanografi
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur