CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

conInvestigation of Sr2RuO4-Pt tacts in an applied magnetic field

G. Goll ; F. Laube ; M. Eschrig ; Mikael Fogelström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; Institutionen för fysik (GU)) ; R. Werner ; H. Von Loehneysen ; F. Lichtenberg
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS (0304-8853). Vol. 272 (2004), p. E197-E198.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: andreev reflection, superconductivity, tripletDenna post skapades 2010-08-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 124682

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur