CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cyclic Redundancy Checking (CRC) Accelerator for the FlexCore Processor

Muhammad Waqar Azhar (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Tung Hoang-Thanh (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of Euromicro Conference on Digital System Design (DSD) p. 675-680. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-16. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 124576

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Multi-Mode Datapath Circuits for Flexible and Energy-Efficient Computing