CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental challenges when developing renewable materials to replace non-renewable materials - receiving guidance from LCA studies

Gunilla Clancy (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling ; Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Oral presentation at the 9th International Conference on EcoBalance 2010 'Towards & Beyond 2020' 9-12 November,Tokyo, Japan (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-08-14. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 124508

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Guiding the development of wood-based materials towards more sustainable products


Assessing Sustainability and Guiding Development towards More Sustainable Products