CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transmission of Multi-level DPSK Signals in Optical systems

Ekawit Tipsuwannakul (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 44 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2010-08-13.
CPL Pubid: 124505

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-09-10
Tid: 13:15
Lokal: MC2 A423 (Kollektorn)
Opponent: Bengt-Erik Olsson

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology MC2-177