CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Appropriation and appropriability in open source software

Linus Dahlander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
International Journal of Innovation Management (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12447

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Managing beyond firm boundaries: Leveraging user innovation networks